ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шпак В.А., Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто структуру бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності. Виділено як ознаки класифікації науки про бухгалтерський облік: методологічну характеристику облікової системи, логічну структуру обліку, часово-просторову структуру облікового процесу. Запропоновано розширити структуру облікового процесу у часі та просторі, крім етапів, стадіями та фазами обліку.

Ключові слова:

структура, процес, технології, норми, принципи, функції, засоби, умови, цілі, суб’єкти, об’єкти, предмет, методи, етапи, стадії, фази обліку

Використана література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9.

2. Шпак В. А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний підхід : монографія / В. А. Шпак. – К. : Бізнес медіа консалтинг, 2011. – 312 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf