ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Питуляк Н.С., Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання та практичні особливості формування логістичних інформаційних систем, проаналізовано проблеми та виокремлено переваги їхнього впровадження на підприємствах. Узагальнено та вдосконалено принципи функціонування логістичних інформаційних систем.

Ключові слова:

логістична інформаційна система, логістика, логістична система, принципи логістичної інфор­маційної системи, логістичні процеси

Використана література:

1. Бойко Н. І. Інформаційна логістика підприємства / Н. І. Бойко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2007. – № 580. – С. 3-9.

2. Георгіаді Н. І. Кумулятивно-цільовий підхід до формування інформаційної системи управліня маркетингом підприємства / Н. І. Георгіаді // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2007. – № 580. – С. 220-227.

3. Грачев С. Вкалывают роботы, счастлив человек / С. Грачев // Международный научно-практический журнал: логистика: проблемы и решения. – 2009. – № 3 (20). – С. 60-63.

4. Іформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / [А. Є. Батюк, З. П. Двуліт, К. М. Обельовська та ін.] ; під ред. А. Є. Батюка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2004. – 520 с.

5. Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 284 с.

6. Крикавський Є. В. Логістика для економістів : підручник / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2004. – 448 с.

7. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : підручник / Є. В. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2004. – 416 с.

8. Николайчук В. Е. Логистика: теория и практика управления : учеб. пособие / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов. − Донецк : НОРДПРЕСС, 2006. – 540 с.

9. Окландер М. А. Логістична система підприємства : монографія / М. А. Окландер. – Одеса : Астропринт, 2004. – 309 с.

10. Оліфіров О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства : монографія / О. В. Оліфіров. – Донецьк : Донецький ун-т ім. Туган-Барановського, 2003. – 325 с.

11. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір / І. Г. Смирнов. – К. : Обрії, 2004. – 334 с.

12. Основы логистики : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. – М. : ИНФА-М, 1999. – 200 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf