ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лісіца В.В., ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлені перспективні напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період.

Ключові слова:

інновація, види інновацій торговельного підприємства, сітьова роздрібна торгівля, інноваційні технології

Використана література:

1. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

2. Нестеров А. В. Инновации: системный подход / А. В. Нестеров // Компетентность. – 2007. – № 6. – С. 3-13.

3. Никулин В. В. Инновации как экономическая категория / В. В. Никулин // Вестник ТГУ. – 2007. – № 5. – С. 245-247.

4. Кавтарадзе Л. Инновации в современной розничной торговле / Л. Кавтарадзе // РИСК. – 2010. – № 3. – С. 171-173.

5. Валеева Ю. С. Сущность и классификация инноваций торговых сетей / Ю. С. Валеева // Вестник Академии. – 2010. – № 3. – С. 37-40.

6. Блондо Э. Инновации в розничной торговле / Э. Блондо // Бизнес-журнал. – 2005. – № 4. – С. 12-15.

7. Манфред Краффт. Роздрібна торгівля у ХХІ столітті. Теперішні і майбутні тренди : пер. з англ. / Манфред Краффт, Муралі Мантрала ; під ред. Л. Савицької. – К. : Видавництво Олексія Капусти, 2008. – 462 с.

8. Леонов Д. И. История и прогноз развития розничных торговых сетей в России / Д. И. Леонов, М. Б. Бурмистров // Управление каналами дистрибуции. – 2012. – № 1 (29). – С. 18-38.

9. Развитие сетевых структур / под ред. Л. А. Хасиса. – М. : КРАСАНД, 2010. – 192 с. – (Труды Института системного анализа РАН; Т. 60).

10. Шарф А. Роль инноваций в деятельности современных торговых организаций / А. Шарф // РИСК. – 2010. – № 4. – С. 88-90.

11. The Future of Retail (2012 р.) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.psfk.com/publishing/future-of-retail-3.

12. The Future of Retai» (2011 р.) [Electronic resource]. – Access mode : http://www.slideshare.net/PSFK/psfk-future-of-retail-report-2011-preview.

13. Transforming retail: How to improve performance with mobile and digital innovation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedKingdom/ Local%20Assets/Documents/Industries/Consumer%20Business/uk-cb-store-of-the-future-report.pdf.

14. The future of retail – Consumer adaptive retailing [Electronic resource]. – Access mode : http://www.pwc.com.au/industry/retail-consumer/assets/Digital-Media-Paper-Jul12.pdf.

15. Стрелец И. А. Влияние новых технологий на экономическое поведение потребителей и фирм / И. А. Стрелец // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2008. – № 8. – С. 63-72.

16. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008-2010 років (за міжнародною методологією) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf