ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зоідзе Д.Р., Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження особливостей ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах є однією з актуальних тем фундаментальних та прикладних розробок у сучасній науці, що пов’язано з появою нового підходу до управління ризиками на підприємствах та впровадженням стандартів GMP у виробництво лікарських засобів. Розглянуто та проаналізовано новий підхід до ризик-менеджменту на сучасних підприємствах усіх сфер діяльності. Сформовано систему управління ризиками на підприємствах фармацевтичної галузі. Визначено головну особливість ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах – це забезпечення якості результатів його виробництва. Виділено управління ризиками для якості як необхідну складову сучасного ризик-менеджменту на підприємствах фармацевтичної галузі. Запропоновано використовувати для оцінювання ризиків для якості фармацевтичної продукції методи Ісікави та НАССР.

Ключові слова:

ризик-менеджмент, COSO, GMP, фармацевтичне підприємство, управління ризиками для якості, метод HACCP, метод Ісікави

Використана література:

1. Управление рисками предприятий – COSO [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.coso.org/documents/coso_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf.

2. Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia/org/wiki/Комитет_организаций_спонсоров_Комиссии_Тредвея.

3. Кадикова І. М. Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України / І. М. Кадикова, І. В. Ситник // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 4 (12). – С. 102-111.

4. Євтушенко О. М. Теоретичне обґрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання / О. М. Євтушенко, З. М. Мнушко // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 58-61.

5. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) / M. Ляпунов, О. Безугла, О. Соловйов та ін. – К. : МОЗ України, 2011. – 26 с.

6. Вимоги GMP до виробництва. За матеріалами авторського семінару Роберта Трайба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka/article/25604.

7. Рогачев А. Ю. Управление рисками предприятия. Опыт фармацевтической компании / А. Ю. Рогачев // Проблемы анализа риска. Том 5. – 2008. – № 4. – С. 30-38.

8. Гихер З. Практический опыт применения системы управления рисками в ОАО «ИнтерХим» / З. Гихер // Фармацевтическая отрасль. – 2010. – № 1 (18). – С. 30-33.

9. Коваленко А. В. Управление рисками в фармацевтической промышленности [Электронный ресурс] / А. В. Коваленко // Работы студентов и аспирантов ВАВТ, 2007. – Режим доступа : http://www.vavt.ru/wred/works.nsf/ work/91730C2D7.

10. Лебединець В. О. Оцінювання, аналізування та управління ризиками для якості на фармацевтичному підприємстві / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 6 (20). – С. 10-15.

Переглянути статтю    Завантажити pdf