ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Войнаренко М.П., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Петрицька О.С., Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні проблеми, що ускладнюють постановку бюджетного управління на вітчизняних підприємствах, та можливі варіанти вирішення зазначених проблем.

Ключові слова:

бюджетне управління (бюджетування), бюджет, планування, фінансова структура, підприємство, мотивація, управлінські рішення

Використана література:

  1. Фендрікова А. А. Управління підприємством на основі бюджетування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. А. Фендрікова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2008. – 20 с.

  2. Ладыко И. Ю. Специфика реализации процессно-ориентированного бюджетного управления предприятием [Электронный ресурс] / И. Ю. Ладыко, Л. Н. Ладыко. – Режим доступа : http://firearticles.com.

  3. Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.

  4. Дем’яненко М. Я. Бюджетування на підприємстві: завдання і основні передумови ефективного застосування [Електронний ресурс] / М. Я. Дем’яненко, Р. В. Сидоренко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.

  5. Квасницька Р. С. Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування / Р. С. Квасницька, А. В. Колеснік // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 247-250.

  6. Гудз С. Типові помилки у постановці бюджетування [Електронний ресурс] / С. Гудз. – Режим доступу : http://www.kstil.com.ua/rubrics/?aid=92&rid=26&print=1.

  7. Иноземцев В. В. Основные проблемы системы бюджетного управления на промышленных предприятиях / В. В. Иноземцев // Экономика и управление. – 2011. – № 7(80). – С. 114-116.

  8. Улина С. Проблемы постановки бюджетного управления на российских предприятиях / С. Улина, Т. Агеева // Экономические проблемы и решения. – 2004. – № 1. – С. 44-51.

  9. Міньковська М. В. Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки / М. В. Міньковська, Ю. О. Виноградова // Економіка. – 2008. – № 36-2. – С. 197-202.

Переглянути статтю    Завантажити pdf