ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бутко М.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мазур О.В., Київський університет ринкових відносин, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано методологічні основи формування в сучасних умовах АПК регіону, розкрита його сутність, фактори та принципи становлення і розвитку. Визначена структура регіонального АПК, напрями удосконалення його функціонально-просторової структури задля підвищення ефективності агропромислового виробництва.

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, регіон, методологія, фактори, принципи, територіально-галузева організація, ефективність

Використана література:

1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / В. М. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук та ін. – К. : ННЦІАЕ, 2011. – 1008 с.

2. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

3. Коляденко С. В. Територіальна організація агропромислового комплексу України: методологія, практика та механізм регулювання / С. В. Коляденко. – Вінниця, 2008. – 415 с.

4. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України : [монографія] / Ю. Я. Лузан. – К. : ННЦ ІАЕ України, 2010. – 472 с.

5. Многоцелевая интегрированная система мониторинг развития регионов / В. Г. Садков и др. // Вопросы статистики. – 2000. – № 2.

6. Пепа Т. В. Сучасна парадигма регіонального розвитку продуктивних сил економічного простору України : [монографія] / Т. В. Пепа. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 526 с.

Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій. – К., 2011. – 450 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf