ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Захаренко Ю.В., Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, м. Харків, Україна

Попов М.О., НТУ «ХПІ», Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена ретельному аналізу та проблемі енергозбереження на підприємствах олійно-жирової галузі України. Розроблено комплексний підхід до розрахунків підвищення економічної ефективності енергозберігаючих заходів.

Ключові слова:

олійно-жирова галузь, енергоефективність, енергозбереження, комплексний підхід, економічна ефективність

Використана література:

1. Грабак Н. Х. Проблема енергозаощадження в АПК України та шляхи її розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Х. Грабак. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/ecology/2011/150-138-19.pdf.

2. Чеборака А. Ф. Підвищення енергоефективності галузей АПК – питання виживання держави [Електронний ресурс] / А. Ф. Чеборака, М. І. Трофимчук // Проблеми економічного розвитку АПК : матеріали держ. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 2011). – Режим доступу : http://www.btsau.kiev.ua/sites/default/files/tezy/Tezy%20Ekonom.pdf.

3. Мельник С. В. Україна і світ: соціально-економічні зіставлення / С. В. Мельник, Н. С. Гаєвська, Ю. С. Сімакова. – Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011. – 98 с.

4. Захаренко Ю. В. Основные направления энергосбережения в масложировой отрасли / Ю. В. Захаренко // Олійно-жировий комплекс. – 2007. – № 1. – С. 39-40.

5. Определение энергосберегающего потенциала на действующих предприятиях производства жиров / Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко, Л. М. Ульев, С. А. Болдырев // Інтегровані технології та енергозбереження : щокв. наук.-практ. журн. – 2007. – № 2. – 30 с.

6. Шванская И. Я. Оценка энергоемкости масложирового производства [Электронный ресурс] / И. Я. Шванская // Вестник РГАЗУ. Агроинженерия. – 2005. – С. 97-98. – Режим доступа : http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2005/agroingeneria_2005.pdf.

7. Захаренко Ю. В. Основні напрямки підвищення енергоефективності в олійно-жировій галузі / Ю. В. Захаренко // Збірник праць УкрНДІОЖ УААН. – 2008. – Вип. 2.– С. 71-76.

8. Олійно-жирова галузь України // Інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації. Показники роботи за 2012 рік та січень 2013 року. – Х. : УкрНДІОЖ, 2013. – 126 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf