ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Хахлюк А.М., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мариніна С.В., Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено та систематизовано чинники впливу на зовнішню торгівлю і зовнішньоекономічне позиціонування України. Проаналізовано зовнішньоторговельну динаміку країни в докризовий та післякризовий періоди. Встановлено, що модель експортної спеціалізації країни є основою тенденції дефіцитності зовнішньоторговельного балансу. Систематизовано антикризові заходи і визначено їх вплив на підвищення економічної стійкості та розвиток зовнішньої торгівлі країни.

Ключові слова:

антикризові заходи, зовнішня торгівля, структура експорту, структура імпорту, зовнішньоторговельний баланс

Використана література:

1. Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с.

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Клименко І. В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період : аналітична доповідь / І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2012. – 120 с.

4. Модернізація України – наш стратегічний вимір : Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2011. – 432 с.

5. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань : Закон України від 23.02.2012 р. № 4436-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 42. – Ст. 527.

6. Про внутрішнє та зовнішнє становище України : Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2012. – 256 с.

7. Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік : Закон України від 20.05.2010 р. № 2278-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 33. – Ст. 470.

8. Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 р. № 1130. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

9. Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1074-р. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

10. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 389. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf