ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шпак Н.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблеми зайнятості сільської молоді та пошуку шляхів зниження безробіття на селі. Показано головні причини скорочення чисельності сільських жителів, у тому числі молоді, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах. Досліджено ситуацію на ринку праці сільської молоді, запропоновано основні шляхи зниження безробіття у сільській місцевості.

Ключові слова:

сільська молодь, ринок праці, потенціал людських ресурсів, соціальний рівень, розвиток

Використана література:

1. Економічна активність населення України 2011 : статистичний збірник. – К. : Держкомстат України, 2011. – 226 с.

2. Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 35-39.

3. Полтавська ОДА. – Режим доступу : www.adm-pl.gov.ua.

4. Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні “Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення” : Постанова Верховної Ради України від 20 грудня 2005 року № 3238-IV.

5. Рябоконь В. П. Професійно-кваліфікаційна структура робочої сили на селі / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 124-128.

6. Шатохіна М. А. Мотиви зайнятості населення в аграрній сфері / М. А. Шатохіна // Економічні та соціальні аспекти розвитку АПК і сільських територій. – К. : Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2004. – С. 149-159.

Переглянути статтю    Завантажити pdf