ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кондиріна А.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено оцінювання причин й особливостей соціального відторгнення в Україні, визначено соціально відторгнуті групи населення та запропоновано певні рекомендації щодо розроблення державної політики для подолання бар’єрів на шляху до соціального залучення всіх верств населення.

Ключові слова:

соціальна політика держави, населення, людський розвиток, соціальне відторгнення

Використана література:

1. Доклад о человеческом развитии «Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех» / ПРООН. – Нью-Йорк, 2011. – 176 с.

2. Національна доповідь про людський розвиток 2011 року «Україна: на шляху до соціального включення» / ПРООН в Україні. – К. : КІС, 2011. – 123 с.

3. Регіональна доповідь про людський розвиток «Від трансформації – до суспільства для всіх» [Eлектронний ресурс] / ПРООН. – Режим доступу : http://europeandcis.undp.org/home/show/BCD10F8F-F203-1EE9-BB28DEE6D70B52E1.

Переглянути статтю    Завантажити pdf