ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Коляда Ю.В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Тукало В.О., Ягеллонський університет, м. Краків, Польща

Мова статті: українська

Анотація:

Ґрунтуючись на множині площинних моделей типу Вайдліха, взаємодія і взаємовплив інституціональних складових економіки досліджується математичними засобами якісного аналізу. Графічним результатом якісного моделювання надається предметне тлумачення. У цій праці модель Вайдліха застосовується до вивчення питання взаємодії інституціональних підсистем економіки (змінні y та х). При цьому здійснюється якісний аналіз нелінійної системи рівнянь, а результатам надається вербальне тлумачення.

Ключові слова:

модель Вайдліха, якісний аналіз, особливі точки, матриця Якобі, формули Крамера, математична модель, нелінійні процеси, економіка

Використана література:

1. Вітлінський В. В. Підготовка економіста як майбутнього дослідника / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, В. О. Тукало // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : збірник матеріалів науково-методичної конференції (12 квітня 2011 р.). – Луганськ–Євпаторія, 2010. – С. 573-574.

2. Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія / Ю. В. Коляда. – К. : КНЕУ, 2011. – 297 с.

3. Коляда Ю. В. Екзогенна адаптація узагальнень моделі Вайдліха / Ю. В. Коляда, В. О. Тукало // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали ІІ Міжнародної наук.-метод. конф. (4-6 травня 2011 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2011. – С. 140-141.

4. Плотинский Ю. М. Математическое моделирование динамики социальных процессов / Ю. М. Плотинский. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 133 с.

5. Плуготаренко С. А. К моделированию динамики политического взаимодействия двух сил с учетом информационного характера [Электронный ресурс] / С. А. Плуготаренко. – Режим доступа : http://ffke-campus-gh.mipt.ru/~serge/newest_hp/about_me/study/works/articles/infor.

6. Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці / В. Д. Якубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 251 с.

7. Weidlich W. Stability and Cyclicity in Social Systems // Behavioral Sciences. – 1988. – Vol. 33. – P. 241-256.

Переглянути статтю    Завантажити pdf