ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Івашко Л.М., Інститут інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглядається вплив вищої освіти та її якості на економіку України. Незважаючи на те, що Україна входить у першу двадцятку рейтингу глобальної конкурентоспроможності за індексом охоплення вищою освітою, за загальним балом складової «Вища освіта і професійна підготовка» вона знаходиться лише на 51-й позиції. Причина – низька якість освіти. У роботі запропоновано визначення якості освіти. Показано, що основним засобом підвищення якості освіти є широке застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова:

економіка, конкурентоспроможність, якість освіти, темпи зростання, науково - пізнавальний потенціал, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Використана література:

 1. Система высшего образования в Украине: количество, не переходящее в качество [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://competitiveukraine.org/events/issledovaniya.
 2. HSBC предлагает новую четверку экономических фаворитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/finance/13jan2012/newbrik.html.
 3. Об образовании. Статья 61. Финансово-хозяйственная деятельность учебных учреждений, организаций, предприятий системы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kodeksy.com.ua/ka/ob_obrazovanii/statja-61.htm.
 4. Оцінки та напрямки реформування системи державного стимулювання науково-освітнього розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/24.htm.
 5. Прогнозна таблиця «Витрати-Випуск» на 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.korosten.in.ua/images/mod_pages/Dodatok_4.pdf.
 6. Таблиця «Витрати-Випуск» за 2011 рік (в цінах споживачів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 7. Таблиця «Витрати-Випуск» за 2010 рік (в цінах споживачів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 8. Таблиця «Витрати-Випуск» за 2009 рік (в цінах споживачів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Таблиця «Витрати-Випуск» за 2008 рік (в цінах споживачів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 10. Суслов О. П. Структурний аналіз розвитку економіки : монографія / О. П. Суслов, В. К. Галіцин, О. В. Галіцина. – Івано-Франківськ : ПВНЗ «Галицька Академія», 2009. – 224 с.
 11. Осиленкер Л. Б. Социально-экономические аспекты использования дистанционного обучения в высшей школе [Электронный ресурс] / Л. Б. Осиленкер. – Режим доступа : http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/socialno-jekonomicheskie-aspekty-ispolzovanija-distancionnogo-obuchenija-v-vysshej.html.
 12. Message from Salamanca. Shaping the European Higher Education Area. – Salamanca, 29-30 March 2001 [Electronic resource]. – Access mode : http://rc.edu.ru/rc/bologna/books/02_378.pdf.
 13. Чухломин В. Д. Виртуализация и новые требования к подготовке специалистов / В. Д. Чухломин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 1. – С. 6-14.
 14. Ивашко Л. М. Инновационные информационно-коммуникационные технологии обеспечения качества высшего экономического образования : монографія / Л. М. Ивашко, В. С. Торопцов, С. Г. Диордица. – Одесса : Атлант, 2012. – 231 с.
 15. Всесвітня конференція з вищої освіти – 2009: Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку [Електронний ресурс] (ЮНЕСКО, Комюніке Париж, 5-8 липня 2009 року). – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Переглянути статтю    Завантажити pdf