ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопович Т.Г., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто структуру державного управління земельними відносинами в Україні, визначено особливості її функціонування та чинники, які перешкоджають її збалансованому розвитку на сучасному етапі розбудови національної економіки. За наслідками ґрунтовного аналізу системно-універсальних характеристик сучасного нормативно-правового забезпечення запропоновано напрями і сформовані заходи формування оптимізаційної архітектури системи державного управління земельними відносинами та визначення цільових функцій корелянтів різного рівня, які опікуються питаннями у зазначеній сфері діяльності.

Ключові слова:

земельні відносини, система державного управління, архітектура, цільові функції суб’єктів управління

Використана література:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право: курс лекцій : навч. посіб. для юрид. ф-тів вузів / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – С. 139.

2. Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 2.

3. Законодавчі ініціативи Уряду у сфері земельних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kivadm.gov.ua/article/zakonodavchi-iniciativi-uryadu-u-sferi-zemelnih.html.

4. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

5. Земельне право : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. – К. : Ін Юре, 2001. – С. 201.

6. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко. – К. : Алеута ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 335-337.

7. Новаковський Л. Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення розвитку земельних відносин в Україні / Л. Я. Новаковський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 21.

8. Положение о Республиканском комитете по земельным ресурсам Автономной Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0200001-10.

9. Про Державне агентство земельних ресурсів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/445/2011.

10. Про Державну інспекцію сільського господарства України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/459/2011.

11. Про державний контроль за використанням та охороною земель [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

12. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500/2011.

13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010.

14. Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

15. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

16. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/452/2011.

17. Прокопович Т. Г. Розбудова системи державного управління земельними відносинами / Т. Г. Прокопович // Український соціум: наука – освіта – виробництво : збірник наукових праць / за ред. В. В. Микитенко. – К., 2013. – Вип. 4. – С. 145-154.

Переглянути статтю    Завантажити pdf