ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Куценко М.А., Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Доведено, що під час планування державного замовлення на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту необхідно виходити з науково обґрунтованої методики на основі динаміки надзвичайних ситуацій та пожеж. Суттєве коливання у бік зменшення державного замовлення призводить до погіршення становища з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Ключові слова:

державне замовлення, підготовка кадрів, кадрова стратегія, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, надзвичайні ситуації, збитки

Використана література:

 1. Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.12.2009 р. № 808. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0808666-09.

 2. Парпан У. Реформування відомчої освіти МВС України : збірник наукових праць / У. Парпан // Ефективність державного управління. – 2008. – Вип. 16/17. – С. 358-364.

 3. Умови прийому та порядок відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України [Електронний ресурс] : Наказ МНС України від 09.03.2006 р. № 126. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 4. Про Державний бюджет України на 2006 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.2005 № 3235-IV. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3235-15.

 5. Про Державний бюджет України на 2007 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 19.12.2006 № 489-V. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/489-16.

 6. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2007 № 107-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/107-17.

 7. Про Державний бюджет України на 2009 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 26.12.2008 № 835-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-17.

 8. Про Державний бюджет України на 2010 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 27.04.2010 № 2154-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2154-17.

 9. Про Державний бюджет України на 2011 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.2010 № 2857-VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2857-17.

 10. Про Державний бюджет України на 2012 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-17.

 11. Про Державний бюджет України на 2013 рік [Електронний ресурс] : Закон України № 5515-VI від 06.12.2012. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17.

 12. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2011.html.

 13. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства надзвичайних ситуацій України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/informvikonbudg2010.html.

 14. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства надзвичайних ситуацій України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/informvikonbudg2011.html.

 15. Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Міністерства надзвичайних ситуацій України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/infbudgetpublik2012.html.

 16. Урядовий портал Міністерство надзвичайних ситуацій завершило оптимізацію своєї структури на усіх рівнях 07.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=244190633.

 17. Данилишин Б. Інноваційна модель розвитку вищої освіти / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2005. – № 9. – С. 26-35.

 18. План діяльності Міністерства надзвичайних ситуацій України на 2013 плановий та 2014-2015 бюджетні періоди, що настають за плановим [Електронний ресурс] : Наказ МНС України 24.09.2012 р. № 1215. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/files/2012/10/5/plan.pdf.

 19. Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів для навчальних закладів МНС України у 2012 році [Електронний ресурс] : Наказ МНС України № 953 від 05.07.2012 р. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/files/2012/7/11/953.pdf.

 20. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб [Електронний ресурс] : Закон України № 2262-XII від 09.04.1992. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12.

Переглянути статтю    Завантажити pdf