ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шульга С.В., Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності», який передбачає істотні зміни в системі регулювання ринку аудиторських послуг. Узагальнено виклики та проблеми, які виникають внаслідок прийняття проекту в поточній редакції. Надано пропозиції щодо уточнення окремих положень законопроекту з метою формування концептуальної основи розвитку аудиторського ринку та недопущення нездорової конкуренції для ослабленого кризою ринку.

Ключові слова:

реформа системи регулювання аудиту, обмеження на ринку, проект, ринок аудиторських послуг

Використана література:

1. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.president.gov.ua/content/ker-program.html.

2. Стратегія діяльності Аудиторської палати України на 2012-2017 роки [Електронний ресурс] : затв. Рішенням Аудиторської палати України № 252/5 від 5 липня 2012 року. − Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/Strategia%20vid%2005.07.2012.doc.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності [Електронний ресурс] : Проект Закону України від 26 липня 2013 року. − Режим доступу : http://apu.com.ua/files/1345847.doc.

4. Головач В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 54-57.

5. Гуцаленко Л. Контроль якості аудиту у вітчизняних і зарубіжних практиках / Любов Гуцаленко, Наталя Пришляк // Економічний аналіз. – 2010. – № 6. – С. 411-413.

6. Дорош Н. І. Аудит: Методологія і організація : [монографія] / Ніна Іванівна Дорош. – К. : Знання, 2001. – 402 с.

7. Пономарьова Н. А. Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні / Н. А. Пономарьова // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2. – С. 116-118.

8. Редько О. Ю. Якість аудиторських послуг: філософія та міфологія / О. Ю. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С. 46-54.

9. Коментарі щодо Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності : Лист компанії ErnstYoung від 14 серпня 2013 року.

10. Лист уповноваженого представника АПУ в Чернігівській області від 16 серпня 2013 року.

11. Лист Запорізького територіального відділення ВПГО САУ від 19 серпня 2013 року.

12. Лист територіального відділення ВПГО САУ в Одеській області від 16 серпня 2013 року.

13. Лист Уповноваженого представника АПУ в Дніпропетровській області від 16 серпня 2013 року.

Пропозиції Закарпатського територіального відділення ВПГО САУ від 20 серпня 2013 року

Переглянути статтю    Завантажити pdf