ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рядська В.В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено процеси формування тристоронніх відносин як базової конструкції, що формує суспільно необхідну потребу аудиторської практики. Визначено фактори, які впливають на зміст відносин «користувач-відповідальна сторона», що дозволило описати механізм процесів розвитку аудиту.

Ключові слова:

аудит фінансової звітності, тристоронні відносини, користувачі фінансової звітності, відповідальна сторона

Використана література:

1. Адамс Р. Основы аудита : пер. с англ. / Р. Адамс ; под ред. Я. В. Соколова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

2. Мельничук Б. В. Еволюція сутності аудиту / Б. В. Мельничук // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 49-57.

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1 / пер. з англ. : О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньова, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 842 с.

4. Робертсон Дж. К. Аудит : пер. с англ. / Дж. К. Робертсон. – М. : КПМГ, Аудиторская фирма "Контакт", 1993. – 496 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf