ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мордванюк Я.В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

,

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено формування фінансового механізму регулювання проблемної заборгованості, який забезпечить цілеспрямований, адекватний сучасній економічній ситуації вплив на активи комерційних банків, за якими спостерігаються прострочені періоди погашення, і дозволить підвищити привабливість банківського кредитування.

Ключові слова:

фінансовий механізм, система, проблемна заборгованість, метод

Використана література:

1. Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке / А. Р. Алавердов. – М. : Университет, 2009.

2. Аллахвердян Д. А. Финансово-кредитный механизм развитого социализма / Д. А. Аллахвердян. – М. : Финансы, 1976. – 238 с.

3. Гребельний В. І. Фінанси підприємств : навчальний посібник / В. І. Гребельний. – К. : Видавництво Європейського університету, 2003. – 232 с.

4. Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : УБС НБУ, 2007. – 390 с.

5. Курс економіки : підручник / під ред. Б. А. Райзберга. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

6. Литовских A. M. Финансы, денежное обращение и кредит / A. M. Литовских, И. К. Шевченко. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2008.

7. Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – Дніпропетровськ, 2005. – 158 с.

8. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

9. Партин Г. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 332 с.

10. Региональная экономика : учебник / под ред. В. И. Видяпина и М. В. Степанова. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 666 с.

11. Роуз П. С. Банковский менеджмент : пер. с англ. / П. С. Роуз. – М. : Дело, 1995.

Переглянути статтю    Завантажити pdf