ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Косицький К.В., Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання забезпечення ефективної організації податкового менеджменту великих підприємств та об’єднань, включаючи промислові холдинги. Узагальнено підходи до організації корпоративного податкового менеджменту, принципи корпоративного податкового планування та умови їх використання у промисловому холдингу. Адаптовано до умов функціонування промислового холдингу процес поточного корпоративного податкового планування, який включає вісім взаємопов’язаних етапів. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності податкового менеджменту промислового холдингу завдяки організації діяльності департаменту податкового планування, здійснення податкового консультування учасників холдингу, виявлення податкових резервів, оптимізації оподаткування, управління податковими зобов’язаннями на засадах бюджетування.

Ключові слова:

промисловий холдинг, організація податкового менеджменту, податкове планування, податкове консультування, податкова оптимізація, управління податковими зобов’язаннями, бюджетування

Використана література:

1. Мельник В. М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу : монографія / В. М. Мельник. – К. : Комп’ютерпрес, 2006. – 277 с.

2. Евстигнеев Е. И. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России : монография / Е. И. Евстигнеев, И. Г. Викторова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 270 с.

3. Букина Г. Н. Корпоративный налоговый менеджмент как неотъемлемая составляющая стратегии управления бизнесом / Г. Н. Букина // ЭКО. – 2007. – № 1. – С. 168-185.

4. Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИНЖЭК, 2006. – 272 с.

5. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навчальний посібник / С. В. Паранчук, Є. М. Романів, О. С. Червінська. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 276 с.

6. Барулин С. В. Налоговый менеджмент / С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. Степаненко. – М. : Омега-Л, 2007. – 272 с.

7. Кізима А. Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту / А. Я. Кізима // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 15-20.

8. Антонов С. В. Теоретические подходы к организации корпоративного налогового менеджмента / С. В. Антонов // Управление экономическими системами. – 2012. – № 9.

9. Жук О. І. Податкове планування у системі управлінської діяльності суб’єкта господарювання / О. І. Жук, І. І. Проданова // Інноваційна економіка. – 2010. – № 6. – С. 36-38.

Переглянути статтю    Завантажити pdf