ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Озерчук О.В., Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано світовий досвід використання механізму державно-приватного партнерства для залучення інвестицій в економіку країни, а також сучасний стан розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, інвестиційна діяльність, інвестиції, інфраструктура, концесія, національні проекти

Використана література:

 1. Єфименко Т. І. Формування конкурентоспроможної податкової системи як чинник розбудови державно-приватного партнерства в Україні / Т. І. Єфименко // Науковий вісник нац. університету Державної податкової служби України (Економіка і право). – 2009. – № 1 (44). – С. 18-23.
 2. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 10-19.
 3. Запатріна І. В. Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 9-24.
 4. Запатріна І. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / І. Запатріна, Т. Лебеда // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52-58.
 5. Павлюк А. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні : аналітична доповідь [Електронний ресурс] / А. Павлюк, Д. Ляпін. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/816/.
 6. Матеріали представництва ООН в Україні з питань розвитку державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua.
 7. Варнавский В. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы теории и практики / В. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 9. – С. 41-50.
 8. Hall D. PPPs in the EU – a critical appraisal. Material of ASPE conference. – 2008. – p. 1-33.
 9. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF.
 10. Private Participation in Infrastructure Projects Database [Electronic resource]. – Access mode : http://ppi.worldbank.org/index.aspx.
 11. Механізми державно-приватного партнерства впроваджуються у вугільній галузі Луганщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=244830510&cat_id=244277216.
 12. Група DCH взяла на себе низку зобов’язань з підготовки Харкова до Євро-2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dch.com.ua/ua/euro2012.
 13. Напрями розвитку державно-приватного партнерства у реалізації потенціалу ЄВРО-2012" [Електронний ресурс] : аналітична записка. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/1059.
 14. «LNG термінал» – морський термінал з прийому зрідженого газу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/node/27.
 15. Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти) [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1255. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-2010-%D0%BF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf