ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кощук Т.В., Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено фактори, які зумовлюють необхідність корекції податкової політики України. Розроблено рекомендації щодо подальшого реформування податкової системи нашої держави.

Ключові слова:

податки і збори, податкова політика, реформи оподаткування, податкові надходження

Використана література:

1. Постепенное повышение темпов мирового роста в 2013 году. Перспективы развития мировой экономики. Бюллетень [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2013/update/01/pdf/0113r.pdf.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Provision of deficit and debt data for 2011 – second notification [Electronic resource]. – Access mode : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22102012-AP/EN/2-22102012-AP-EN.PDF.

4. Коттарелли К. Оценка текущего состояния: государственные финансы стали сильнее во многих странах [Электронный ресурс] / К. Коттарелли. – Режим доступа : http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2012/100912r.pdf.

5. Лондар С. Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – № 6. – С. 3-14.

6. Прес-реліз Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/364952/file/Debt_31.12.2012_last.pdf.

7. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/index.

Переглянути статтю    Завантажити pdf