ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кальченко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ворошило О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасний стан банківської системи України, висвітлено основні показники її функціонування, виділено основні проблеми, що стримують розвиток банківського сектору та запропоновано заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова:

банківська система, банк, депозити, кредити, іноземний капітал, облікова ставка

Використана література:

1. Болдирєв О. О. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / О. О. Болдирєв. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/13302/1/11boo.pdf.

2. Демківський А. В. Гроші та кредит : навчальний посібник / А. В. Демківський. – К. : Дакор, 2007. – 528 c.

3. Калініченко О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / О. В. Калініченко, І. В. Перетятько. – Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_105/27.pdf.

4. Колобов Ю. В. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] / Ю. В. Колобов. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/VUbsNbU/2011_3/VUBSNBU12_p165-p168.pdf.

5. Корнєв В. Регулювання кредитних ризиків і перспективи стабілізації фінансової системи України / В. Корнєв // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 5.

6. Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

7. Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток” [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. № 316-р. – Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf