ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зеленська О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено форми, методи та важелі державної фінансової підтримки сільського господарства в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., що дозволить зробити перспективну аграрну політику в Україні більш ефективною, уникнути численних прорахунків на етапі її планування і реалізації, забезпечити механізми її адаптації до мінливої кон’юнктури зовнішнього і внутрішнього середовища.

Ключові слова:

аграрна сфера, продовольчий ринок, державна підтримка, бюджетні асигнування, аграрні реформи Столипіна, кредитування сільського господарства

Використана література:

1. Давыдов М. А. Столыпинская аграрная реформа: замысел и реализация [Электронный ресурс] / М. А. Давыдов. – Режим доступа : http://polit.ru/article/2007/02/08/davydov/.

2. Дякин В. С. Деньги для сельского хазяйства (выбор пути экономического развития России. 1892-1914 гг.) [Электронный ресурс] / В. С. Дякин. – Режим доступа : http://cornholio.narod.ru/history5/dyakin.htm.

3. Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарук. – К. : Знання, КОО, 2000. – 342 с.

4. Рогалина Н. Аграрные реформы в России 1910-1920-х годов / Н. Рогалина // Вопросы экономики. – 2001. – № 8. – С. 130-141.

Переглянути статтю    Завантажити pdf