ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Куфаєв В.В., Управління Національного банку України в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано структуру активів та зобов’язань банківської системи України, досліджено вплив кредитного і валютного ризиків на здатність банків забезпечувати своєчасне виконання грошових зобов’язань. Запропоновані альтернативні підходи до управління ризиком ліквідності банків з урахуванням впливу кредитного і валютного ризиків.

Ключові слова:

банківська система, комерційний банк, банківська ліквідність, кредитний ризик, валютний ризик, ризик ліквідності, рефінансування банків

Використана література:

  1. Банківський нагляд. Попередні підсумки діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ Publication/bank_sup.htm.
  2. Жарій Я. В. Підвищення рівня конкурентоспроможності комерційного банку / Я. В. Жарій, І. О. Хоменко // Вісник Черн. держ. технол. ун-ту. – Чернігів : ЧДТУ, 2003. – № 19. – С. 133-141.
  3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0841-01.
  4. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду : науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова, Р. М. Набок, О. Г. Приходько, Н. В. Грищук. – К., 2008. – 220 с.
  5. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України [Електронний ресурс] : затверджене постановою Правління НБУ від 30.04.2009 № 259. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0410-09.
  6. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
  7. Система оцінки ризиків : методичні вказівки з інспектування банків [Електронний ресурс] : схвалені постановою Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986.

Переглянути статтю    Завантажити pdf