ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мельникова М.В., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, Україна

Міхальова К.В., Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто напрями підвищення ефективності міського управління за рахунок удосконалення реалізації функцій планування організації фінансування та контролю Обґрунтовано доцільність використання методів програмно-цільового бюджетування в процесі управління міським економічним та соціальним розвитком Досліджено теоретико-методичні засади понять «ефективне міське управління» та «програмно-цільове бюджетування» (ПЦБ) Визначено особливості використання ПЦБ у складі системи міського планування. Проаналізовано основні недоліки застосування системи бюджетування орієнтованого на результат та запропоновано шляхи їх подолання за рахунок дотримання принципів організації міського управління використання технології ПЦБ у складі системи стратегічного планування міста оцінювання ефективності програм здійснення моніторингу виконання програм та можливостей їх оперативного коригування в процесі виконання.

Ключові слова:

ефективне міське управління, принципи організації міського управління, стратегічне планування міста, програмно-цільове бюджетування, програма, моніторинг виконання програм

Використана література:

1. Буряк П. И. Основы экономики крупного города / П. И. Буряк. – М. : Экономика, 2009. – 647 с.

2. Стратегическое управление: регион, город, предприятие : монография / под ред. Д. С. Львова, А. Г. Гранберга, А. П. Екоршина ; ООН РАН «НИМБ». – М. : Экономика, 2004. – 605 с.

3. Форрестер Дж. Динамика развития города / Дж. Форрестер. – М. : Прогресс, 1994. – 386 с.

4. Mc Donald J. F. Fundamentals of urban economics / J. F. Mc Donald. – Upper Saddle River (N.J.). – New York, 1997. – 545 p.

5. Управление развитием города (экономико-правовые аспекты) : монография / В. К. Мамутов, В. В. Финагин, А. М. Серебряков и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 207 с.

6. Проблемы стратегического развития города: теория и практика : монография / С. В. Богачев, М. В. Мельникова, А. А. Лукьянченко и др. ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед. – Донецк : Вебер, 2009. – 270 с.

7. Гареева Л. М. Оценка эффективности деятельности муниципальных органов на основе системы бюджетирования, ориентированного на результат / Л. М. Гареева, В. П. Кулешова // «Dny vědy – 2012» Dil Ekonomické vědy. – C. 49.

8. Иванчина Е. Н. Актуальность перехода к программному бюджету на региональном и местном уровнях / Е. Н. Иванчина // Финансы. – 2011. – № 6. – C. 79.

9. Климанов В. В. О формировании бюджетной стратегии на региональном и муниципальном уровне / В. В. Климанов // Финансы. – 2011. – № 2. – C. 9.

10. Кочкарев Р. А. Целевые программы: инструментальная поддержка / Р. А. Кочкаров ; Фин. акад. ари Пр-ве РФ. – М. : Экономика, 2007. – C. 56-57.

11. Цопкало Е. Ю. Бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления городом / Е. Ю. Цопкало // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 9. – С. 48-49.

Переглянути статтю    Завантажити pdf