ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Васильєв О.В., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність та особливості інфраструктури страхового ринку як у цілому по Україні, так і в регіональному аспекті. Визначені об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку страхової діяльності. Запропоновані шляхи удосконалення інфраструктури страхового ринку.

Ключові слова:

ринкова інфраструктура, оцінка, інфраструктура страхового ринку

Використана література:

1. Основні дослідження з фінансової інфраструктури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://financsioma.org.ua.

2. Мороз A. M. Центральний банк та грошово-кредитна система : підручник / за ред. проф. А. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.

3. Базилевич В. Д. Страхова справа / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – К. : Знання, КОО, 2002. – 271 с.

4. Осадець С. С. Страхування / С. С. Осадець. – К., 1998. – 400 с.

5. Прядка А. Страховий ринок потребує підтримки / А. Прядка // Страхова справа. – 2007. – № 2. – С. 82-83.

6. Дворак М. С. Ринок страхових послуг України: підсумки 1 кварталу 2009 року / М. С. Дворак // Страхова справа. – 2009. – № 2. – С. 6-27.

Переглянути статтю    Завантажити pdf