ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Нікончук Н.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано кількісний стан та перспективи розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Зазначені основні тенденції до змін динаміки розвитку освітніх послуг.

Ключові слова:

освітня послуга, ринок, ринок освітніх послуг, середня заробітна плата, вищий навчальний заклад

Використана література:

1. Корнева О. Адаптивная модель воспроизводства человеческого капитала в системе высшего профессионального образования / О. Корнева // Вестник науки Сибири. – 2012. – № 1 (2). – С. 174-178.

2. Пономаренко В. С. Проблеми підготовки компетентних економістів і менеджерів в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Пономаренко. – Режим доступу : http://oseu.edu.ua/ukr-rus/univer/csot/files/ponomarenko_problemy_pidgotovki.pdf.

3. Родіонов О. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю / О. Родіонов // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 11-12 (1). – С. 31-33.

4. Шеломенцева И. Инновационное развитие систем высшего образования / И. Шеломенцева // Вестник Южно-Уральского профессионального института. – 2012.– № 2 (8). – С. 4-9.

5. В Украине на 800 вузов больше, чем во Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://society.lb.ua/education/2011/06/11/100814_v_ukraine_na_800_vuzov_bolshem_.html.

6. Іноземні студенти щорічно залишають в Україні понад 4 млрд. грн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/UKRAINE/inozemni-studenti-schorichno-zalishayut-v-ukrayini-ponad-4-mlrd-grn.html.

7. Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батченко / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет ім. Б. Гринченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 368 с.

8. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf