ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Забаштанська Т.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження процесів ціноутворення на послуги підприємств комунального господарства в сучасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки процес ціноутворення визначає не лише фінансовий стан галузевих суб’єктів господарювання, але й окреслює базові умови розвитку національної економіки. На основі визначення ключових факторів, що впливають на процес ціноутворення в комунальному господарстві, визначено проблеми та перспективи функціонування комунального господарства країни.

Ключові слова:

комунальне господарство, ціноутворення, цінова політика, державне регулювання, фінансовий стан

Використана література:

1. Колесников О. В. Ціноутворення : навчальний посібник / О. В. Колесников. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 144 с.

2. Примак Т. О. Маркетинг : навч. посібник / Т. О. Примак. – К. : МАУП, 2004. – 228 с.

3. Павленко А. Ф. Маркетинг : навч.-метод. посібник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2001. – 106 с.

4. Нагорна О. В. Фінансове забезпечення підприємств комунального господарства : дис. … канд. екон. наук / О. В. Нагорна. – К., 2013. – С. 61.

5. Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : Постанова Національної комісії від 02.11.2012 № 356. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1915-12.

6. Savas E. S. Privatization in State and Local Government [Electronic resource] / E. S. Savas // ILO Working Paper/Geneva, 2001. – Access mode : http://www.cesmadrid.es/documentos/sem200601_md02_in.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf