ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Линник С.О., Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено тенденції здоров’я населення України з використанням індикаторів, запропонованих ВООЗ. Обґрунтовано напрями реформування галузі охорони здоров’я України з урахуванням положень нової європейської стратегії ВООЗ «Здоров’я-2020». Їх реалізація сприятиме скороченню тягаря передчасної смертності, захворюваності та інвалідизації населення.

Ключові слова:

стратегія, ВООЗ, «Здоров’я-2020», індикатор, захворюваність, реформування

Використана література:

1. Москаленко В. Ф. Здоров’я та охорона здоров’я населення України: європейський вимір : атлас / В. Ф. Москаленко, Л. І. Галієнко, Т. С. Грузєва ; за заг. ред. В. Ф. Москаленка. – К. : Контраст, 2009. – 239 с.

2. Цели развития тысячелетия: доклад за 2011 год. – Нью Йорк : ООН, 2011. – 71 с.

3. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2011 рік / за ред. Р. В. Богатирьової. – К., 2012. – 440 с.

4. Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие : пер. с англ. / ПРООН. – М. : Весь Мир, 2009. – 232 с.

5. Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства. Ч. 1/ О. О. Яременко (кер. авт. кол.), О. В. Вакуленко, Ю. М. Галустян [та ін.]. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді ; Укр. ін-т соціальних досліджень, 2004. – Кн. 1. – 164 с.

6. Формування здорового способу життя : навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців / О. Яременко, О. Вакуленко, Л. Жаліло [та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – 232 с.

7. Демографічні, соціальні і економічні показники народонаселення світу у 2011 році (звіт Фонду ООН в галузі народонаселення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://polityka.in.ua/info/583.htm.

8. Стан демографічної ситуації в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Л. А. Чепелевська, Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк [та ін.] // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 3. – С. 251-255.

9. Державна служба статистики України. Про соціально-економічне становище України за січень 2012 року [Електронний ресурс]. – К., 2013. – 81 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

10. Державний комітет статистики. Про соціально-економічне становище України за січень-лютий 2011 року [Електронний ресурс]. – К., 2011. – 74 с. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

11. Круглий стіл на тему: «Становище чоловіків в Україні» 19 лютого 2009 року – К. : К.І.С., 2009. – 64 с.

12. Основні причини високого рівня смертності в Україні. Управління розвитку людини. Регіон Європи та Середньої Азії. Світовий банк. – К. : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с.

13. Здоров’я різних верств населення / О. О. Дудіна, Н. В. Медведовська, Г. М. Москалець [та ін.] // Оцінка виконання міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки. – К., 2006. – С. 35-46.

14. Карташова С. С. Показники смертності як індикатори стану здоров’я / С. С. Карташова, О. І. Тимченко, Е. М. Омельченко // Укр. мед. альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 82-84.

15. Корнацький В. Медико-соціальні проблеми здоров’я та продовження тривалості життя / В. Корнацький // Ваше здоров’я. – 2008. – № 18. – С. 10-11.

16. План дій з реалізації Європейської стратегії профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями, 2012-2016 рр. : 61-а сесія Європейського регіонального комітету ВООЗ. – Копенгаген, 2012. – 39 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf