ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Огійчук М.Ф., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна

Децюра С.О., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито економічні, юридичні та облікові основи оренди біологічних активів птахівництва.

Ключові слова:

біологічні активи, оренда, птахівництво

Використана література:

1. Братчук Л. М. Питання обліку орендованих об’єктів у сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Братчук // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 96-100.

2. Лайчук С. М. Лізингові операції в Україні: бухгалтерський, податковий та правовий аспекти / С. М. Лайчук, К. В. Романчук // Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – № 2 (11). – С. 203-213.

3. Малік М. Й. Біологічні активи: організація обліку згідно вимог діючих стандартів / М. Й. Малік, В. К. Кацевич // Збірник наукових праць. Серія «Облік і фінанси». – 2008. – Вип. 5 (20). – Ч. 2. – С. 5-11.

4. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

5. Семенов Г. А. Теоретичні аспекти обліку та аудиту операцій з оперативної оренди / Г. А. Семенов, Л. М. Лагода // Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». – 2009 р. – № 3. – С. 172-175.

6. Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-IV.

Переглянути статтю    Завантажити pdf