ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Панченко О.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Штирхун Х.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито поняття «ризик на морському транспорті», розглянуто ризики, що супроводжують морські перевезення вантажів і пасажирів, а також визначені ознаки їх класифікації для підвищення ефективності страхового захисту на морському транспорті.

Ключові слова:

морський транспорт, ризики на морському транспорті, морське страхування, морське судно, вантаж

Використана література:

1. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

2. Про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами [Електронний ресурс] : Положення Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті [Електронний ресурс] : Положення Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

4. Протокол між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки про співробітництво з питань обміну інформацією у рамках операції «Чорноморська гармонія» від 17.01.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

5. Богомолова Н. І. Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в Україні / Н. І. Богомолова, О. І. Панченко, Х. І. Штирхун // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 54. – С. 292-301.

6. Ефимов С. Л. Экономика и страхование : энциклопедический словарь / С. Л. Ефимов. – М. : Церих-ПЭЛ, 1996. – 528 с.

7. Програми морського страхування СК «АЗОВ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aic.com.ua.

8. Програми морського страхування СК «ОРАНТА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oranta.ua.

9. Програми морського страхування СК «ПРОВІДНА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://providna.ua.

10. Программы морского страхования СК «ИНГО-УКРАИНА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ingo.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf