ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначенню основні вимоги сучасного ринку праці до фахівців з фінансів в Україні, досліджено особливості державного та недержавного регулювання загальних вимог до професії фінансиста, розглянуто компетентнісну модель фінансиста, на яку необхідно орієнтуватися при підготовці майбутніх фінансистів у вищих навчальних закладах.

Ключові слова:

професійні вимоги, професія фінансиста, компетентнісна модель фінансиста

Використана література:

1.           Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

2.           Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальності 6.050100 «Фінанси» напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво». – К. : КНЕУ, 2006.

3.           Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності 8.05010 «Фінанси» напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво». – К. : КНЕУ, 2006.

4.           Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23-30.

5.           Глебова А. Кризисный рейтинг самых востребованных профессий в Украине [Электронный ресурс] / А. Глебова. – Режим доступа : http://dozor.kharkov.ua/vlast/1043214.html.

6.           Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/.

7.           Зарплаты топ-менеджеров – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.forbesrussia.ru/karera/menedzhment/28752-reiting-forbes-zarplaty-topmenedzherov-%E 2%80%94-2009.

8.           Каталог посадових інструкцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/job_description/.

9.           Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dk003.com/.

10.       Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

11.       Официальный сайт ACCA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.accaglobal.com.

12.       Официальный сайт CFA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.cfainstitute.org.

13.       Официальный сайт CPA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.aicpa.org.

14.       Самые высокооплачиваемые профессии в Украине – финансист, авиатор и госслужащий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rus.newsru.ua/finance/15aug2008/robota.html.

15.       Топ-10 самих перспективних професій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://planetahr.ru/publication/1233/0/50.

Переглянути статтю    Завантажити pdf