ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Шевчук В.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пластун О.Л., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджуються методи боротьби з інформаційною асиметрією, які охоплюють державне регулювання, генерацію сигналів на рівні фізичних та юридичних осіб, бази даних та внутрішньофірмові важелі. Зазначено переваги та недоліки використання різних підходів, що дозволяють знизити інформаційну асиметрію на різних типах ринків.

Ключові слова:

безпека, асиметрія, інформація, методи, фінанси, ринкова інфраструктура, рейтинг, посередники

Використана література:

1. Аузан А. Институциональная экономика для чайников [Электронный ресурс] / А. Аузан. – Режим доступа : http://esquire.ru/auzan-6.

2. Огієнко В. І. Асиметрія інформації в інвестиційних процесах / В. І. Огієнко, О. В. Луняков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1(127). – С. 32-334.

3. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fg.org.ua/.

4. Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Э. Сото ; пер. с англ. Б. Пинскер, науч. ред. Р. Левита. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 272 с.

5. Akerlof, G. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterly Journal of Economics. – 1970. – № 84. – P. 485-500.

6. Black Bernard S. Information Asymmetry, The Internet, and Securities Offerings // Journal of Small and Emerging Business Law. – Vol. 2. – 1998. – Р. 91-99.

7. Healy Paul, Palepu Krishna Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature Healy Paul M., Palepu Krishna // JAE Rochester Conference April 2000. – Harvard Business School and Harvard University - Harvard Business School . – Working Paper Series.

8. Hubbard, R. Money, the Financial System, and the Economy/ R. Hubbard. – New York : Mc Graw-Hill, Inc, 2002. – 800 р.

9. Kothari, S.P. Capital Markets Research in Accounting

JAE Rochester Conference April 2000 Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Sloan School of Management Working Paper Series.

10. Pinydck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. 5th Ed. Р. 606-609.

11. Spence M. Market Signaling. Harvard University Press, 1974.

Переглянути статтю    Завантажити pdf