ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мороз В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню умов формування державної підтримки фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг.

Ключові слова:

державна підтримка, мале підприємство, фінансове забезпечення, загальні принципи, специфічні принципи

Використана література:

1. Аніщенко І. В. Оцінка ефективності реалізації та фінансового забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні / І. В. Аніщенко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2005. – № 23. – С. 8-14.

2. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника–Центр, Эльга, 2003. – 480 с.

3. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій – К. : Знання, КОО, 2001. – 277 с.

4. Даниленко А. А. Тенденції і перспективи прямого інвестування у промисловість України / А. А. Даниленко // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 50-55.

5. Письмак В. П. Региональные аспекты специального режима инвестирования: теория и практика, проблемы и решения / В. П. Письмак. – Донецк : Донеччина, 2000. – 256 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf