ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гнедіна К.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена питанню вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту. Застосовано метод аналізу ієрархій та здійснено ранжування видів міського пасажирського транспорту за рівнем їх пріоритетності.

Ключові слова:

міський пасажирський транспорт, критерій, альтернатива

Використана література:

1. Коссой Ю. М. Экономика, организация и планирование ГЭТ / Ю. М. Коссой, А. И. Файнберг. – М. : Транспорт, 1987. – 232 с.

2. Мартемьянов Ю. Ф. Экспертные методы принятия решений / Ю. Ф. Мартемьянов, Т. Я. Лазарева. – Тамбов : Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік / В. С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

5. Saaty Thomas L. Decision making with the analytic hierarchy process / Thomas L. Saaty // Int. J. Services Sciences. – 2008. – Vol. 1. – No. 1. – P. 83-98.

Переглянути статтю    Завантажити pdf