ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Харченко Ю.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті окреслено основні проблеми у сфері дитинства, негативні аспекти, при яких дитина потребує державної опіки, надано характеристику державним установам, які мають можливість та повинні впливати на подолання дитячої безпритульності, бездоглядності, сирітства. Окрему роль автор виділяє місцевим громадам, вважаючи, що саме вони повинні координувати роботу в цьому напрямку, здійснювати соціальний захист дітей та проводити активну профілактичну роботу з батьками. В статті зроблені посилання на нормативно-правові акти та графічно зображено процес взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при захисті дитинства.

Ключові слова:

Використана література:

1. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14.

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

3. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2342-15.

4. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

5. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п

6. Пєша І. В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І. В. Пєша. – Київ, 2000. – 85 с.

7. Пєша І. В. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Пєша // Інформаційні матеріали для слухачів Центру підвищення кваліфікації працівників галузі Мінсім’ямолодьспорту. – К.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – С. 42-49.

8. Вакуленко О. В.Утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні: фінансовий аспект / О. В. Вакуленко // Інформаційні матеріали для слухачів Центру підвищення кваліфікації працівників галузі Мінсім’ямолодьспорту. – К.: Державний ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2006. – С. 37-42.

Переглянути статтю    Завантажити pdf