ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто складові механізму державного регулювання розвитку промисловості, що є основою для забезпечення алгоритму реформування державного управління у сфері промислової політики та вдосконалення системи управління промисловістю України.

Ключові слова:

Використана література:

1. Jai S. Mah. The Restructuring in the Past-Crisis Korean Economy. University of Connecticut. Working Paper 2006-46, November 2003. – P.14.

2. Чечетов М. Корпоративне управління в умовах економічної трансформації / М. Чечетов, А. Мендрул // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 10-18.

3. Глинкина С. П. Приватизация: концепции, реализация, эфективность / С. П. Глинкина. – М.: Наука, 2006. – 236 с.

4. Гринькова В. М. Корпоративне управління інноваційним розвитком акціонерного товариства / В. М. Гринькова, О. Є. Попов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2007. – Вип. 27. – С. 88-95.

5. Любімов В. І. Концептуальна модель організаційно-економічного механізму розвитку промисловості / В. І. Любімов // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 61-63.

6. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.indastry.kmu.gov.ua /control/uk /publish/article?art_id=57967&cat_id=57966/.

7. Оліфіренко Л. Д. Механізми державного регулювання інвестиційної діяльності промислових компаній / Л. Д. Оліфіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010. – № 44. – С. 39-45.

8. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

9. Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 48-58.

10. Оліфіренко Л. Д. Механізми державного регулювання розвитку крупних промислових корпорацій в умовах інтеграції / Л. Д. Оліфіренко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 травня 2011 р. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011. – С. 74-76.

11. Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 4-24.

Переглянути статтю    Завантажити pdf