ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Прокопенко В.Ю., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Юхно М.Т., Секретаріат Кабінету Міністрів України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена перспективам розвитку іпотечного кредитування під заставу землі. Виділені основні фактори, які стримують розвиток іпотечного кредитування землі в Україні, зокрема мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано заходи, спрямовані на розвиток іпотечного кредитування під заставу землі сільськогосподарського призначення.

Ключові слова:

Використана література:

1. Арбузов C. Г. Іпотечна система Польщі: досвід для України [Електронний ресурс] / C. Г. Арбузов. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Economics/31872.doc.htm.

2. Євтух О. Т. Іпотека в умовах аграрної реформи / О. Т. Євтух // Фінанси України. – 2001. – № 7.

3. Лабецька Л. М. Історико-правові аспекти іпотеки / Л. М. Лабецька // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 209-214.

4. Любунь О. С. Іпотечний ринок: навч. посіб. / О. С. Любунь, О. У. Кірієв. – К.: Університет “КРОК”, 2005. – 355 с.

5. Матеріали із семінару для представників ЗМІ з питань іпотечного ринку в Україні, 9 травня 2005 р. / Презентація Ю. Блащука, Голови Правління Міжнародного іпотечного банку. – К., 2005.

6. М’якишевська О. М. Стан і перспективи іпотечного кредитування / О. М. М’якишевська // Фінанси України. – 2003. – № 11.

7. Ревуцька Н. Iпотечне кредитування: зарубiжний досвiд i перспективи розвитку в Українi / Н. Ревуцька // Цінні папери України. – 2004. – № 2. – С. 24-26.

8. Аналітичний звіт за І квартал 2010 року «Житлове іпотечне кредитування в Україні»: підготовлений Українською національною іпотечною асоціацією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unia.com.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf