ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Пилипенко Н.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Федоренко О.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено основні аспекти функціонування кооперативних банків в європейських країнах та проаналізовано перспективи розвитку цих установ в Україні.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

3. Бубнов Л. И. Кредитные кооперативы способны устоять перед финансовыми цунами [Електронний ресурс] / Л. И. Бубнов. – Режим доступу: http://www.orema.ru/766.

4. European co-operative banks in financial and economic turmoil Contribution of the EACB to the Expert Group Meeting on «Co-operatives in a world in crisis» and the International Year of Co-operatives United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/esa/socdev /egms/docs/2009/cooperatives/eacb.pdf.

5. Пантелеймоненко А. О. Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України [Електронний ресурс] / А. О. Пан­телеймоненко. – Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/ pantelejmonenko.htm.

6. Пантелеймоненко А. О. Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 146-151. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vpdaa/2010_2/146.pdf.

7. Моренова Н. Ю. Міжнародна кооперативна співпраця як інструмент секторальної економічної інтеграції України в ЄС [Електронний ресурс] / Н. Ю. Моренова. – Режим доступу: http://mev.lac.lviv.ua/downloads/vyklad/fedor/stat/1.pdf.

8. Гончаренко В. В. Міжнародні кооперативні принципи і розвиток псевдо кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Гончаренко. – Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/goncharenko.htm.

9. Генеральна конференція Міжнародної організації праці. Рекомендація щодо ролі кооперативів у економічному та соціальному розвитку країн, що розвиваються [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_249.

Переглянути статтю    Завантажити pdf