ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Уляненко Ф.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрита сутність управлінського впливу на рівень конкурентоздатності регіонів України.

Ключові слова:

Використана література:

1. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К.: Знання України, 2005. – 496 с.

2. Гладкий Ю. Н. Регионоведение / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. – М.: Гардарики, 2000. – 382 с.

3. Селезнев А. З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А. З. Селезнев. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с.

4. Семиноженко В. П. Новий регіоналізм / В. П. Семиноженко, Б. М. Данилишин. – К.: Наукова думка, 2005. – 160 с.

5. Статистичні щорічники України та її регіонів за 2009 рік / за ред. Осауленка О. Г. – К.: Державний комітет статистики України, 2010.

6. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3 т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки / за ред. В.М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. – 556 с.

7. Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец. – М.: ИНФРА, 2000. – 268 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf