ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зенченко Н.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано методику визначення рівня готовності регіонів України до надання медичної допомоги на засадах страхової медицини з використанням найбільш змістовної та доступної статистичної інформації.

Ключові слова:

Використана література:

1. Вардинець І. С. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: підручник / І. С. Вардинець. – Тернопіль: Лілея, 2002. – 152 с.

2. Столяров Г. С. Статистика охорони здоров’я: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков. – К.: КНЕУ, 2000. – 187 с.

3. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: навч. посіб. / Л. Г. Рождєственська. – К.: КНЕУ, 2005. – 419 с.

4. Болюх М. А. Економічний аналіз: навч. посіб. / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf