ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шабардіна Ю.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджена соціально-економічна ситуація Чернігівської області, що визначає передумови розвитку рекреаційного господарства регіону, а також детально проаналізовані основні складові рекреаційного потенціалу Чернігівщини.

Ключові слова:

Використана література:

1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О. О. Бейдик. – К.: Київський університет, 2001. – 395 с.

2. Бутко М. П. Методичні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу регіону / М. П. Бутко, Ю. В. Шабардіна // Агросвіт. – 2011. – № 1. – С. 10-17.

3. Бутко М. П. Транспортна компонента виробничої інфраструкктури регіону / М. П. Бутко, Н. В. Іванова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010. – 312 с.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

5. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.menr.gov.ua.

6. Статистичний бюлетень „Соціальні індикатори рівня життя населення”. – Чернігів: Голов­не управління статистики у Чернігівській області, 2008. – 172 с.

7. Статистичний бюлетень «Готельне господарство Чернігівської області». – Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2009. – 6 с.

8. Статистичний бюлетень «Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні». – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 99 с.

9. Статистичний збірник „Регіони України”. – К.: Державний комітет статистики України, 2009. – 759 с.

10. Статистичний збірник "Туризм в Україні". – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 215 с.

11. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси  та курортологія / Н. В. Фоменко. – К.: Центр навчаль­ної літератури, 2007. – 312 с.

12. Шабардіна Ю. В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил регіонального економічного простору: дис…. канд. екон. наук: 8.00.05 / Шабардіна Юлія Володимирів­на. – Чер­нігів, 2011. – 239 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf