ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сосновська О.П., Львівський інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано транскордонне співробітництво на прикладі діяльності єврорегіонів «Карпати» і «Дніпро», визначено перешкоди на шляху успішної участі української сторони, зокрема Львівщини і Чернігівщини в цих об’єднаннях.

Ключові слова:

Використана література:

1. Mały słownik stosunków międzynarodowych. – Warszawa, 1996. – 37 с.

2. Аналітичний документ «Карпатський горизонт 2013». Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – України». – Львів, 2010. – 30 с.

3. Борщевський В. В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції: монографія / В. В. Борщевський. – Львів: Аверс, 2007. – 328 с.

4. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в регіональній економіці: монографія / М. П. Бутко. – К.: Знання України, 2005. – 475 с.

5. Горбовий В. Системні проблеми Карпатського єврорегіону та шляхи їх вирішення / В. Горбовий, Г. Литвин // Матеріали міжнародної конференції «Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС»; за редакцією Я. А. Жаліло, С. І. Мітряєвої. – Ужгород, 2009. – С. 122-129.

6. Долішній М. Регіональні основи транскордонного співробітництва / М. Долішній, П. Бєлєнький // Регіональна економіка. – 1996. – № 1-2. – С. 53.

7. Карпатський фонд – Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carpathianfoundation.org.ua.

8. Карпатський фонд. Річний звіт 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carpathianfoundation.org.ua.

9. Карпатський фонд. Річний звіт 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carpathianfoundation.org.ua.

10. Лендьєл М. Досвід Карпатського єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі транскордонного співробітництва / М. Лендьєл // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. – К.: Логос, 2000.

11. Михасюк І. Р. Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах / І. Р. Михасюк, З. М. Залога, О. Є. Сухай / за ред. І. Р. Михасюка. – Львів: Українські технології, 2008. – 384 с.

12. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи / Н. Мікула. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.

13. Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua.

14. Студенніков І. Феномен єврорегіонів в контексті методології історико-регіональних досліджень / І. Студенніков // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – 2003. – Вип. 22-23. – С. 187-201.

15. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво / під наук. ред. В. І. Пили. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2006. – 412 с.

16. ХІ Міжнародний Економічний Форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivforum.com.ua>.

17. Ястшембська В. Роль єврорегіонів і транскордонного співробітництва у процесі європейської інтеграції / В. Ястшембська // Матеріали конференції «Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів» / за редакцією Міхала Габрієля Возняка. – Жешів: Вид-во Жешівського університету, 2008. – С. 97-107.

Переглянути статтю    Завантажити pdf