ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Парубець О.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Кириченко І.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено причини кризового стану підприємств житлово-комунального господарства регіону та запропоновано заходи антикризового маркетингу для прискорення процесів реформування їх діяльності відповідно до ринкових умов господарювання.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1869-15.

2. Про житлово-комунальні послуги: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1875-15.

3. Сайт Чернігівської обласної держадміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cg.gov.ua/single_page.php?menu_id=1735&NameTable=single_page&Type Cod = &DEPAT=2899&pm=oda_menu.

4. Эксперты об антикризисном маркетинге // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 14-22.

5. Лиходій В. Г. Сучасна концепція маркетингу та економічна криза / В. Г. Лиходій // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 6-12.

6. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми: Папірус, 2010. – 624 с.

7. Офіційний сайт Славутицької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kor.gov.ua/mistsevi_rady/slavutytska_miska_rada.

Переглянути статтю    Завантажити pdf