ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубовик А.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан та особливості діяльності підприємств харчової промисловості в Чернігівській області, проаналізовано основні проблемні питання залучення інвестиційних коштів, визначено основні тенденції, що сприяють успішному залученню інвестицій.

Ключові слова:

Використана література:

1. Бутко М. П. Конкурентні позиції харчової промисловості України в умовах СОТ: монографія / М. П. Бутко, А. Г. Ясько. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – C. 57.

2. Катан Л. І. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Л. І. Катан, К. С. Хорішко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 15. – С. 22.

3. Макаренко І. О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств харчової промисловості / І. О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 2(56). – С. 93-94.

4. Обласна програма розвитку малого підприємництва Чернігівської області на 2011-2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cg.gov.ua.

5. Програма інвестиційного розвитку Чернігівської області на 2011-2015 роки [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://cg.gov.ua.

6. Статистичний збірник «Чернігівщина в цифрах 2010» / Головне управління статистики; за ред. Д. І. Ашихміної. – Чернігів, 2011. – 181 с.

7. Статистичний збірник «Чернігівщина 2009». – Чернігів, 2010. – 222 с.

8. Стратегія соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2015 року, затверджена рішенням восьмої сесії обласної ради п’ятого скликання від 26 січня 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cg.gov.ua.

9. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: навч. посіб. / О. О. Удалих. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 30.

Переглянути статтю    Завантажити pdf