ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Корж Т.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні питання сучасного стану органічного виробництва продукції сільськогосподарського призначення, її конкурентоспроможності та сформульовані основні напрямки його подальшого розвитку за рахунок оптимального ведення біологічного сільського господарства та оптимального еколого-економічного інвестування, спрямованого на підвищення економічної ефективності органічного сільськогосподарського виробництва з урахуванням екологічних інтересів.

Ключові слова:

Використана література:

1. Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2009.

2. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок: Керівний нормативний документ, 2005.

3. Кисіль В. І. Агрохімічні аспекти екологізації землеробства / В. І. Кисіль. – Х.: 13 типографія, 2005. – 167 с.

4. Корчинська О. А. Родючість грунтів: соціально-економічна та екологічна сутність: монографія / О. А. Корчинська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 238 с.

5. Легеза Д. Г. Конкурентоспроможність продукції сільськогосподарських підприємств: монографія / Д. Г. Легеза. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2011. – 396 с.

6. Мороз А. А. Маркетинг: навч. посіб. / А. А. Мороз, Н. І. Чухрай. – Львів: Львівська політехніка, 1999.

7. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України / редкол. М. В. Зубець. – К.: Аграрна наука, 2010. – 944 с.

8. Про додаткові заходи виробництва продуктів дитячого харчування: Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=383-97-%EF.

9. Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення: Указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1118%2F95.

10. Тарарико Ю. А. Формирование устойчивых агроэкосистем / Ю. А. Тарарико. – К.: ДИА, 2007. – 560 с.

11. International Federation of Organic Agriculture Movements The Principles of Organic Agriculture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ifoam.org/about_ ifoam/pdfs/POA_folder_russian.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf