ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Фурик В.Г., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Царук О.Ю., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Воєділова Д.Д., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та сформовано економіко-математичну модель прогнозування платоспроможного попиту споживачів, застосовуючи для факторних змінних бінарні ознаки. Розглянуто приклад інтерпретації параметрів регресійного рівняння.

Ключові слова:

Використана література:

1. Демків О. І. Напрями подальшого удосконалення міжбюджетних відносин / О. І. Демків. – Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 153-157.

2. Колемаев В. А. Математическая экономика / В. А. Колемаев. – М.: Юнити, 1998.

3. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2006.

4. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – Минск: Экоперспектива, 2007.

5. Чумученко М. Г. Економічний аналіз / М. Г. Чумученко. – К.: КНЕУ, 2006. – 540 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf