ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гончаренко О.Г., Чернігівський юридичний коледж ДПтС України, м. Чернігів, Україна

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних аспектів діяльності маркетингових відділів державних підприємств пенітенціарної системи в ринкових умовах господарювання.

Ключові слова:

Використана література:

1. Алпатов Г. Э. Общая методика внедрения системы маркетинга на предприятии / Г. Э. Алпатов // Текстильная промышленность. – 2004. – № 5, 6.

2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер; общ. ред. и вступ ст. Е. М. Пень­ковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

4. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / під заг. ред. М. І. Бєлявцева та В. Н. Вороб­йова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf