ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Єфіменко Н.А., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні аспекти відтворення якості капіталу в машинобудуванні, з’ясовано проблеми розвитку таких підприємств та запропонований механізм покращення їхньої діяльності.

Ключові слова:

Використана література:

1. Держава та економічне зростання // Концепція державного регулювання відтворювальних процесів в економіці України / за ред. д-ра економічних наук Б. Є. Кваснюка. – К.: Інститут економічного прогнозування, 2004. – 368 с.

2. Ларин В. М. Научно-технический прогресс и его резервы в машиностроении / В. М. Ларин. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2003. 132 с.

3. Лотош Я. М. Моделирование процесса воспроизводства основных производственных фондов / Я. М. Лотош. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2002. 120 с.

4. Павлов А. А. Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления / А. А. Павлов. – К.: Вищ. шк., 2008. – 165 с.

5. Речкалов А. Необходимые условия организации стратегического планирования промышленных предприятий / А. Речкалов // Экономика и управление. – 2003. – № 5. – С. 71-75.

Переглянути статтю    Завантажити pdf