ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лапінський І.Е., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена аналізу особливостей економіко-кримінологічного моніторингу як дієвого інструменту детінізації економіки, структурі та сутності такого моніторингу та застосування його як складової побудови організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки.

Ключові слова:

Використана література:

1. Дрьомін В. М. Терористичні форми організованої злочинності / В. М. Дрьомін // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого). – Харків, 2000.

2. Організована злочинність, її особливості і небезпека для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bezreferata.com/ukr/r6663_0/Organizovana_zlochinnist_yy_osoblivosti_i_ nebezpeka_dlja_biznesu.html.

3. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія / В. М. Попович, – Ірпінь: Академія держ. податк. служби України, 2001.

4. Попович В. М. Організаційно-правові основи боротьби зі злочинністю у сфері фінансово-кредитної діяльності / В.М. Попович // Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України: матеріали науково-практичної конференції. – Львів: Інститут внутрішніх справ УАВС, 1995.

5. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В. М. Попович. – К.: Правові джерела, 1998.

6. Предборський В. А. Економічна безпека держави / В. А. Предборський. – К.: Кондор, 2005.

7. Протидія відмиванню «брудних коштів та фінансування тероризму: громадська підтримка та контроль: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20 черв. 2003). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003.

Переглянути статтю    Завантажити pdf