ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Вервинець Б.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У цій статті розглянуто працю як джерело зростання національної економіки, викладено еволюцію позицій учених, що займалися вивченням проблем ринку праці.

Ключові слова:

Використана література:

1. Всемирная история экономической мысли [Электронный ресурс]: в 6 т. – Режим доступа: http://gopun.net/post/121849/vsemirnaya-istoriya-ekonomicheskoj-myisli.

Т.1.: Зарождение экономической мысли до первых теоретических систем политической жизни пред. редкол. тома И. П. Фоминский.

Т.2.: От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса пред. редкол. тома Л. Н. Сперанская.

2. Маркс К. Сочинения [Электронный ресурс]: в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Государственное издательство политической литературы – Режим доступа: http://libelli.ru/library/tema/sc/marxism/me_ss2.htm.

Т. 12. – 1958. – 879 c.

3. Кейнс Д. Общая теория занятости, процента и денег / Д. Кейнс – М.: Экономика, 1978. – 347 с.

4. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с.

5. Радіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу / І. Радіонова // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 19-21.

6. Офіційний сайт Держкомітету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf